• thumb-Hố thang-0
  • Hố thang-0

Hố thang là khoảng không gian lắp đặt toàn bộ thang máy, được phân chia thành các phần như sau:

  • Giếng thang: là nơi lắp đặt toàn bộ hệ thống cabin và đối trọng của thang máy như rail dẫn hướng, thùng cabin, khung đối trọng và các chi tiết cơ khí liên quan khác. 

Vật liệu dùng để xây dựng giếng thang;

+ Trụ và tường đều là bê tông.

+ Trụ là bê tông, tường gạch.

+ Kết cấu khung thép.

  • Hố giếng: là nơi lắp đặt các giảm chấn của thang máy sao cho khi cabin đạt vị trí thấp nhất khi giảm chấn đã nén hết thì phải đảm bảo chứa được một khối chữ nhật: 0.5m*0.6m*1m.

Vật liệu dùng để xây dựng hố giếng:

+ Trụ bê tông, sàn bê tông.

+ Trụ thép, sàn bê tông.

  • Đỉnh giếng: là nơi lắp đặt hệ thống máy kéo dẫn động, khung chịu lực máy kéo, tủ điều khiển và các chi tiết cơ khí liên quan khác.

Vật liệu dùng để xây dựng đỉnh giếng:

+ Trụ bê tông, trần bê tông.

+ Trụ thép, trần bê tông.